Przekaz z Góry od Białych Braci

Przekaz z Góry od Białych Braci

„Jesteśmy prawdą, jesteśmy światłem, jesteśmy tym, co najlepsze;

Jesteśmy sensem całego istnienia, bo w nas jest cisza milczenia.

I mamy MOC, i mamy PRAWO, i mamy chęci,

By zmieniać wszystko z dołu do góry i z góry do dołu,

Bo to, co na górze, jest i na dole,

Bo to, co robimy, jest już zrobione,

Bo tam, gdzie jesteśmy, tam już byliśmy,

A gdzie nas nie ma, znów się zjawimy,

Bo nic, co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie,

A co jest prawe, nie będzie wstrzymane.

Oto jest SŁOWO, oto jest MOC, oto jest SIŁA DZIAŁANIA”.

Przekaz Zbigniew Jan Popko