Przekaz z Góry

Przekaz z Góry

„Jestem, to mogę

Mogę, to zmieniam,

Zmieniam, to zbawiam,

Zbawiam, to odsłaniam to,

Co potwierdza istnienie Ducha,

A więc mnie samego…

Gdy myślę, mówię i czynię,

Potwierdzam to, że istnieję, że jestem,

Gdy jestem w Prawie, jestem w Bogu.

Gdy jestem w Bogu, to mogę wszystko,

A w zbawianiu i zmienianiu potwierdzam

Ledwie innym to, co jest we mnie zawarte

I mnie tworzące: Boską Kreację Miłości,

Dającą Duchowi wolność w doświadczaniu szczęścia…”

Przekaz Zbigniew Jan Popko